real estate listings in the red sea

travel agency in the red sea

sharm el sheikh marsa alam

find a property in the red sea sharm marsa alam

padi diving in the red sea

safari in the red sea egypt

property for sale in sharm el sheikh

realestate in sharm el sheikh

real estate search in the red sea

real estate in sharm el sheikh

rental propertry in sharm el shiekh

holidays in the red sea

Travel deals in the red sea

Investment property services in the red sea

real estate and travel agency in the red sea

 
Hjem  |  Køb ejendom  |  Statsministerens erklæring nummer (350) fra 2007


Statsministerens erklæring nummer (350) fra 2007

STATSMINISTEREN;

Efter nøje gennemlæsning af grundloven og af:

- Lov nr. 143 fra 1981 angående tomme landområder (ørken);

- Lov nr. 7 fra 1991 angående statslige private ejendomme;

- Lov nr. 4 fra 1994 angående beskyttelse af miljøet;

- Lov nr. 230 fra 1996 angående bestemmelsen for udlændinges ejerskab af ejendomme og tomme landområder;

- Lov nr. 94 af 2005 angående ændring af enkelte bestemmelser for aktieselskab, begrænsede aktiepartnerskab etc.
oprindeligt fastsat i Lov nr.159 fra 1981, og Loven for investeringsgarantier og incentiver oprindelig fastsat i Lov no. 8 fra 1997;

- Præsidentens Erklæring nr. 560 fra 1986, angående sikring af nærliggende områder til de vestlige grænser af Egypten;

- Præsidentens Erklæring nr. 413 fra 1988 angående sikring af de nærliggende områder til de sydlige grænser af Egypten, ændret ved præsidentens erklæring nr. 99 fra 1999;

- Præsidentens Erklæring nr. 152 fra 2001, angående sikring af de østlige grænser af Egypten;

- Præsidentens erklæring nr. 152 fra 2001 angående befæstelsen af strategiske tomme (ørken) landområder af militær vigtighed/betydning.

- Præsidentens erklæring nr. 153 af 2001 angående etablering af "Den Nationale Institution for Planlægning af Statens benyttelse af land;

- Præsidentens erklæring nr. 154 af 2001 angående sikring af statens udnyttelse af land frem til 2017;


- Statsministerens erklæring nr. 731 fra 2004 som berettiger "Kontoret for det militære landskab" at forberede den krævede database for landområder som kræves for de specielle aktiviteter, der berører ministrene – bl.a. investeringsmuligheder;

- Statsministerens erklæring nr. 548 fra 2005 angående udlændinges ret til at eje og bruge (usufruct) i visse områder i Egypten;

- Forsvars- og Militær Produktionsministerens erklæring nr. 146 fra 2002 som tydliggør de nødvendige termer og betingelser for det statslige forsvar i øde (ørken) områder, angående institutioner fastsat i lov nr. 143 fra 1981, og lov nr. 7 fra 1991;

 

HAR BESTEMT;

 

Artikel (1)

Uden overtædelse af lovlige handlinger som har fundet sted før håndhævelsen af oven for nævnte lov nr. 94 fra 2005, beholder virksomheder og institutioner retten til at eje landområder og ejendomme til benyttelse inden etablering eller udvikling af deres aktiviteter. Dette er uafhængig af parternes og bidragsydernes nationalitet, hvor de bor, deres procentdel af ejerskabet og deres kapital. UNDTAGET FOR LANDOMRÅDERNE OG EJENDOMME SPECIFICERET I ARTIKLERNE (1) OG (2).

 

Artikel (2)

Virksomheder og institutioner har ikke ret til at eje eller bruge landområder og ejendomme i følgende zoner:

1)      Strategiske zoner af militær betydning, specifiseret i Præsidentens erklæring nr. 152 fra 2001 baseret på lov nr. 7 fra 1991 nævt indledningsvis.

 

2)     Naboområder til zoner som benyttes til sikring af statslige internationale grænser til Egypten:

 

 a)  Vestlige grænser som i Præsidentens Erklæring nr. 560 fra1986.

 b)  Sydlige grænser som i Præsidentens Erklæring nr 413 fra 1988.

 c)  Østlige grænser som i Præsidentens Elklæring nr. 298 fra 1995.

 

3)      Øer i Middelhavet og Rødehavet.

 

4)      Arkæologiske (kulturminde) områder og deres sikringszoner.

 

5)      Naturlige beskyttede områder.

 

6)      Rødehavsområder, Middelhavsområder, og Suezkanalområder, som i Lov nr. 4 fra 1994 nævnt ovenfor.

 

7)      Alle typer vejer og områder, der hører til disse veje, som i Vejloven nr. 84 fra 1968.

 

Artikel (3)

Virksomheder og institutioner overdrager ikke ejeretten af landområder og ejendomme på Sinaihalvøen, og landområder og ejendomme inkluderet i den geografiske zone ved Suez, Ismailia og Port Said. 

 
   
2007 © All rights reserved | web development by e-motion promotional solutions
Best viewed at minimum screen resolution 1024x768 using IE7 or Firefox browsers,
with Cookies and JavaScript enabled