Lei ut din leilighet via Virgin Property
Kjøper du bolig via Virgin Property tilbyr vi deg hjelp med å leie ut boligen din. Vi har et eget servicekontor som tar seg av alle praktiske forhold knyttet til utleie, så man skal kunne leie ut på en ryddig og profesjonell måte, til beste for både utleier og leietaker.

Ved utleie tar vi oss av annonsering, nøkkeloppbevaring, betaling, rengjøring av boligen etter utleie, samt sjekk av boligen ved behov. I gode perioder kan man tjene bra, når leiligheten leies ut i flere korter perioder per måned, mens i andre perioder kan det være lavere etterspørsel etter leie. Vi sender en rapport hver måned med en oversikt over inntekter og utgifter (vasking, vedlikehold etc).

Lei leilighet via Virgin Property
Vi har flere leiligheter til utleie, og tilbyr både langtids- og korttidsleie. Langtidsleie inkluderer ikke vann og strøm men ved korttidsleie er dette inkludert. Utleieleilighetene finner du på hovedmenyen under "LEIE".