real estate listings in the red sea

travel agency in the red sea

sharm el sheikh marsa alam

find a property in the red sea sharm marsa alam

padi diving in the red sea

safari in the red sea egypt

property for sale in sharm el sheikh

realestate in sharm el sheikh

real estate search in the red sea

real estate in sharm el sheikh

rental propertry in sharm el shiekh

holidays in the red sea

Travel deals in the red sea

Investment property services in the red sea

real estate and travel agency in the red sea

 
Hjem  |  Kjøpe eiendom  |  Et nytt dekret ble utstedt i 2012, så vennligst kontakt oss for siste nytt om eierforhold i Sør-Sinai.


Et nytt dekret ble utstedt i 2012, så vennligst kontakt oss for siste nytt om eierforhold i Sør-Sinai.


----------------------------

STATSMINISTEREN;


Etter nøye gjennomlesning av grunnloven og av:

Lov nr.143 av 1981 angående tomme landområder (ørken);

Lov nr. 7 av 1991 angående statlige private eiendommer;

Lov nr. 4 av 1994 angående beskyttelse av miljøet;

Lov nr. 230 av 1996 angående bestemmelsen for utlendingers eierskap av bygde

eiendommer og tomme landområder;


Lov nr. 94 av 2005 angående endring av enkelte bestemmelser for aksjeselskap, begrensede aksjerpartnerskap, og begrensede tilbøyelige selskaper, opprinnelig fastsatt i Lov nr.159 av 1981, og Loven for investeringsgarantier og insentiver opprinnelig fastsatt i lov no. 8 av 1997;

Presidentens Erklæring nr. 560 av 1986, angående sikring av nærliggende områder til de vestlige grenser av Egypt;

Presidentens Erklæring nr. 413 av 1988 angående sikring av de nærliggende områder til de sørlige grenser av Egypt, endret av presidentens erklæring nr. 99 av 1999;

Presidentens Erklæring nr. 152 av 2001, angående sikring av de østlige grenser av Egypt;

Presidentens erklæring nr.152 av 2001 angående befestelsen av strategiske tomme (ørken) landområder av militær viktighet/betydning.

Presidentens erklæring nr.153 av 2001 angående etablering av "Den Nasjonale Instiutusjonen for Planlegging av Statens benyttelse av Land;

Presidentens erklæring nr. 154 av 2001 angående sikring av statens utnyttelse av land fram til 2017;

Statsmeninsterens erklæring nr.731 av 2004 som berettiger "Departementet for det militære landskap" å forberede den krevde database for tomter (landområder) som trengs for de ulike aktivitetene til de angående ministrerne(ministers concerned), blant annet alle investeringsmuligheter;

Statsministerens erklæring nr. 548 av 2005 angående utlendingers rett til selveie og bruksrett (usufruct)  i visse områder i Egypt;

Forsvars-og Militær Produksjonsministerens erklæring nr.146 av 2002 som klargjør de nødvendige termer og betingelser for det statelige forsvar i øde (ørken) områder, angående institusjoner fastsatt i lov nr.143 av 1981, og lov nr. 7 av 1991;


HAR BESTEMT;


Artikkel (1)
Uten overtredelse av lovlige handlinger som har funnet sted før håndhevelsen av ovenfor nevnte lov nr. 94 av 2005, beholder foretak og institusjoner retten til å eie landområder og eiendommer til beyttelse innen etablering eller utvikling av sine aktiviteter. Dette er uavhengig av nasjonaliteten til partnerne og bidragsyterne, deres lokalisering, deres prosentandel av eierskapet, og deres kapitalbirag, UNNTATT FOR LANDOMRÅDENE OG EIENDOMMENE SPESIFISERT I ARTIKLENE (1) OG (2).

 
Artikkel (2)
Foretak og institusjoner er hverken gitt rett til selveie eller bruksrett av landområder og eiendommer i følgende soner;

1)      Strategiske soner av militær betydning, spesifisert i Presidentens erklæring nr. 152 av 2001 basert på lov nr. 7 av 1991 nevt innledningsvis.

2)     Nabomorådene til soner som benyttes i sikringen av statlige internasjonale grenser til Egypt:

     a)  Vestlige grenser i tråd med Presidentens Erklæring nr. 560 av 1986.
     b)  Sørlige grenser i tråd med Presidentens Erklæring nr 413 av 1988.
     c)  Østlige grenser i tråd med Presidentens Elklæring nr. 298 av1995.

3)      Øyer i Middelhavet og Rødehavet.

4)      Arkeologiske (kulturminne-) områder og deres sikringssoner.

5)      Naturlige beskyttede områder.

6)      Rødehavsområder, Middelhavsområder, og Suezkanalområder, i tråd med lov nr. 4 av 1994 nevnt ovenfor.

7)      Alle typer veier, og områder tilhørende disse veier, i tråd med veiloven nr. 84 av 1968.

 

Artikkel (3)
Foretak og institusjoner overdrar ikke selveierett av landområder og eiendommer i Siniahalvøya, og landområder og eiendommer inkludert i den geografiske sone av Suez, Ismailia, og Port Said.  

 
   
2007 © All rights reserved | web development by e-motion promotional solutions
Best viewed at minimum screen resolution 1024x768 using IE7 or Firefox browsers,
with Cookies and JavaScript enabled